لطفا" استان شدن را هر ازچند گاهی با دعوت از عده ای خواص و نورچشمی پشت درهای بسته همراه با تبلیغات ژورنالیستی و سرتیترها و تیترهای آنچنانی در جراید محلی و استانی serve نکنید.

 اگر میبینید که مثلا گرگان و دشت تبدیل به استان گلستان شد یقین بدانید همراهی همه لایه های اجتماعی بود.از امامان جمعه شجاع و مردمی گرفته تا شخصیت های حقیقی  و حقوقی تا خانواده های ایثارگران و جوانان و توده های مردم.

جلسات دوره ای و پراکنده 15 تا 20 نفره و شعارهای بزرگ غیر عملیاتی دادن  بیشتر و پیشتر ضرب المثل صدای دهل از دور... را به اذهان متبادر میسازد تا ستاد پیگیری استان جدید در غرب مازندران .

برای توسعه ی منطقه ای استانی شدن یکی از راههای مهم و صد البته راهکار میانبر و محوری است که درچرایی  آن هیچگونه شک و شبهه ای وجود ندارد ولی برای عملی کردن این محور عمده ی توسعه  مشارکت همه ی گروهها و لایه های اجتماعی شرط اساسی است.

به خاطر نگارنده بیرون نمی رود که در قضیه استانی شدن گرگان و دشت نماینده شجاع و مردمی ولی فقیه در گرگان و دشت از تریبون رسمی نماز جمعه چه اتمام حجتی با مسئولین ارشد کشور کرد.

یا پدر و مادر دو شهید از یک خانواده چگونه جلودار حرکتهای خودجوش و البته منظم و منطقی مردم بودند.

و یا تلاشهای نماینده فقید و کارآمد گرگان مرحوم حجت الاسلام دکتر قندهاری و هزار و یک اقدام کوچک و بزرگ که طرح آن از حوصله این مجال خارج است.

اکنون چندین سال است که جلسات محدود و معدودی در این باره بصورت پراکنده برگزار میشود ولی نتایج عملی آن معلوم و مشخص  وملموس نیست.

به امید روزی که دست اندکاران این حرکت توسعه گرا پیگیری های خود را مردمی تر و با هدف تر و سهل الوصول تر عملیاتی و عمومی تر نمایند.

+ نوشته شده توسط نسیم رامسری در ۸۷/۰۴/۲۶ و ساعت 10:10 |